• Krav Maga Hybrid System
  • Tarieven
  • Erkenning
  • Hybrid Reality Training
  • Leveltest
  • Jeugd 14-17 jaar

Wat is het verschil tussen 'Krav Maga' en 'Krav Maga Hybrid System'?


Krav Maga betekent, vertaald uit het Hebreeuws, 'contact gevecht'. Dus het vechten op zeer korte afstand, ook wel CQC (close quarter combat) genoemd. Prima naam, dekt de lading en in principe weet je waar je aan toe bent.

Of niet?

Ligt eraan. Wat wil je precies? Krav Maga heeft een populariteitsboost doorgemaakt, de afgelopen jaren. Het accent lag, ligt nog steeds, op het feit dat Krav Maga gemakkelijk aan te leren is in tegenstelling tot de meer traditionele systemen waarvoor je jarenlang moet trainen om tot een acceptabel niveau te komen.

Klopt die argumentatie? Ja, helemaal. Krav Maga kent een beperkt aantal technieken die snel te leren zijn. Kun je je met die bagage nu ook effectief verdedigen? Dat is een belangrijke vraag! Het antwoord is NEE.

DKMF Fight Concepts onderscheidt twee soorten confrontaties: 'Fight' en 'Combat'. Het verschil ligt hem in het intensiteitsverschil van die twee woorden:
1. Onder 'Fight' wordt verstaan een ruzietje op straat, kroeg, binnenshuis, etc.: even pikorde vaststellen met wat duw en trekwerk, een klap hier en daar.
2. Bij een confrontie in 'Combat-mode' wordt het anders. Bevindt jouw tegenstander zich in 'combat mode' dan zijn ego's niet meer van belang, normen en waarden ook niet. Een tegenstander in 'combat mode' wil je ernstig beschadigen met behulp van alle middelen die hij kan vinden. Of jij daarbij invalide raakt vindt hij niet

meer van belang. De (juridische-) consequenties voor hemzelf zijn ook ondergeschikt. Je hebt nu te maken met een tegenstander die tot het uiterste gaat.

De vraag is nu of het Krav Maga dat zo gemakkelijk aan het grote publiek verkocht wordt afdoende is.
DKMF-Fight Concepts denkt van niet.

Krav Maga Hybrid System kent geen regels, er is geen fair play en het is ook niet mooi om te zien. Alles is toegestaan. Dat zegt de naam ook: Reaility Based Systems. Maar wel proportioneel geweld binnen het kader van de wetgeving.

Op straat kun je je niet laten beperken door wedstrijdregels. Een trap vol in het kruis of naar de knieën is erg effectief.

Tijdens de trainingen Krav Maga Hybrid System worden alle stadia van een agressieve confrontatie getraind. Te beginnen bij het begin: 'hoe ontloop je agressieve en geweldadige ellende zonder te moeten vechten': de beste en slimste vorm van zelfverdediging! Maar is er geen 'way out'? Dan moet je vechten! Staand, op de grond, tegen ongewapende tegenstanders of zelfs gewapende, tegen een of meer tegenstanders.

In de Krav Maga stijl zoals DKMF Fight Concepts die instrueert leer je je zowel ongewapend als gewapend verdedigen. Een aspect van het gevecht waar de meeste andere Krav Maga stijlen hopeloos tekort schieten.

Het is onze visie dat iedereen verantwoordelijkheid moet nemen voor eigen veiligheid. Die verantwoordelijkheid kan niet worden afgeschoven op overheid, hulpdiensten of anderen. Een realistische en effectieve methode van zelfverdediging is derhalve een vereiste voor een ieder.

Krav Maga Hybrid System biedt een compleet gevechtssysteem voor burgers, militairen, politie, special forces, AT's en bodyquards dat zich in de praktijk al talloze malen bewezen heeft in Israël, de V.S. en daarbuiten. Talloze organisaties in de V.S. zoals o.a. F.B.I., D.E.A., C.I.A. L.A.P.D., U.S. Marines en SEALS gebruiken Krav Maga. In Nederland raakt Krav Maga steeds meer in zwang binnen de (overheids-)diensten die beroepshalve met geweld te maken kunnen krijgen.

Wil je dus het echte Krav Maga Hybrid System leren? Neem dan contact op met DKMF Fight Concepts.

 

 

 

 

Abonnementen Almere

 

LET OP: momenteel loopt er voor Almere een aktie. Klik op de tab 'AKTIE-VOORDEEL'

• Maandabonnement

Module 4* € 55,=/mnd   INSCHRIJVEN!
   
Goedkoper trainen met de PreSale-Opties:
• PreSale-Optie 1 €315,=:    6 maanden trainen, contributie is dan €52,50 per maand Aanvragen
• PreSale-Optie 2 €600,=: 12 maanden trainen, contributie is dan € 50,00 per maand Aanvragen
   
   
Voor inschrijving kunt u ook gebruik maken van het inschrijfformulier. Dat vindt u HIER
2 Proeflessen (bedrag in mindering bij inschrijving)   € 15,=  
Inschrijfkosten     € 20,=  

Voor Algemene Voorwaarden klik HIER

* Module 4 geeft toegang tot alle trainingen in Almere en Amsterdam

 

Abonnementen Amsterdam

 

LET OP: momenteel lopen er allerlei voordeel akties. Klik op de tab 'VOORDEEL AKTIES'
Maand-Abonnement Module 4* € 55,=/mnd   INSCHRIJVEN
Gebruik AktieCode ZOMER'17 voor life-time € 10,= korting per maand
     
Goedkoper sporten met de PreSale-Opties:    
Pre-Sale Optie 1 €270,= 6 mnd trainen, 3 uur/wk Contributie is dan €45,00 per maand. Aanvragen
Pre-Sale Optie 2 €510,= 12 mnd trainen, 3 uur/wk Contributie is dan €42,50 per maand. Aanvragen
     
   
   
Voor inschrijving kunt u ook gebruik maken van het inschrijfformulier. Dat vindt u HIER
2 Proeflessen (bedrag in mindering bij inschrijving) € 15,=
Inschrijfkosten € 20,=

* Module 4 geeft toegang tot alle trainingen in Almere en Amsterdam

brief2
brief1

DKMF Fight Concepts heeft binnen de organisatie een EXPERT-CLASS opgericht met, voorlopig,
een maandelijkse training.


EXPERT-CLASS is voor

• elk niveau
• ook voor niet-DKMF leden en mensen uit andere KM systemen
• iedereen die echt realistisch wil trainen
• iedereen die een opleiding heeft afgerond
• iedereen die met een opleiding bezig is
• diegenen die met agressie en geweld te maken hebben tijdens hun beroepsuitoefening
• al gecertificeerde DKMF instructeurs een verplichte training

Waarom een Expert-Class?
• onmisbare ervaring als je echt klaar wilt zijn voor de straat
• bewaking van de kwaliteit van Krav Maga Hybrid System
• dus ook waarborging en verhoging van de kwaliteit van de trainingen die gegeven worden

Doel van de training is:
• fun
• onderhoud & verbetering van de vaardigheden opgedaan tijdens opleidingen en trainingen
• oplossen van problemen die je ondervindt bij technieken
• testen en uitvoeren van nieuwe drills
• nieuwe technieken
• bijzondere technieken die niet thuishoren in de reguliere trainingen
• verdieping van bestaande technieken
• heb je bepaalde problemen tijdens je lessen? Dit is de ruimte waar deze zaken besproken en opgelost kunnen worden samen met collega's

Specifieke benodigdheden voor deze training:
• helm met gezichtsmasker
• slagvest
• scheenbeschermers

Leveltraining & -test Krav Maga Hybrid System

Hoewel het doen van een leveltest geen absolute verplichting is, wordt het wel zeer wenselijk geacht zich daaraan te onderwerpen.

Per jaar zijn er 2 centrale leveltrainingen voorafgaand aan de leveltesten die ongeveer een maand daarna plaatsvinden. Tijdens de centrale leveltraining wordt in een tijdsbestek van ca. 2 uur het hele curriculum van je level doorlopen. Na afloop weet je exact of je klaar bent voor de eindtest of wat jouw eventuele zwakke punten nog zijn. Je hebt dan nog ongeveer een maand om daar aan te werken onder leiding van je eigen instructeur alvorens het examen af te leggen.

Bij een centrale leveltraining komen alle deelnemeers uit alle vestigingen bij elkaar. Alle levels worden op niveau bij elkaar gevoegd; dat betekent dat je een williekeurige partner krijgt toegewezen. Er wordt geen rekening gehouden met gewicht, leeftijd of geslacht M/V.

Er zijn 3 basic levels en 5 advanced levels te behalen; na het succesvol afleggen van eindtest krijg je een certificaat uitgereikt.
Er is geen uiterlijk vertoon van het level dat men bezit in de vorm van gekleurde banden, patches, stickers, emblemen o.d..

Wanneer heb je toegang tot de leveltraining en de daaropvolgende test?
In principe iedereen die tenminste 3 maanden traint in een van de vestigingen. Je dient je voornemen om aan de leveltraining en -test deel te nemen wel kenbaar te maken aan je eigen instructeur. Hij geeft je dan advies of een en ander haalbaar voor je is of niet. Dat advies is overigens bindend.

Kosten deelname.
Kosten bedragen € 45,= voor beide dagen incl. certificaat.

 

Het is geen geheim dat er binnen onze scholen een toename plaatsvindt van agressie en geweld. Daarnaast hebben veel leerlingen van middelbare scholen vaak te kampen met onzekerheden en/of een negatief zelfbeeld, voorkomend uit het feit dat de leerlingen in de pubertijd zitten en op zoek zijn naar een eigen identiteit.

 

Wij hebben een module Zelfverdediging & Weerbaarheid opgezet speciaal voor leerlingen op de middelbare scholen. Het doel van deze module is het verkrijgen van meer zelfvertrouwen en vaardigheden bij verbaal en fysiek geweld. Binnen de cursus wordt gewerkt aan besef van eigenwaarde, grenzen stellen, een zelfverzekerde houding en fysieke zelfverdediging. De leerlingen leren onder andere bevrijdingen uit de meest voorkomende aanvallen en stoot- en traptechnieken. Na afloop van de cursus krijgt iedere leerling een persoonlijk certificaat uitgereikt. Door de cursus zal het zelfvertrouwen van de leerlingen toenemen. Ook zullen ze meer respect voor hun medemens en zichzelf krijgen.

 

 

Wat leer je tijdens deze training?
• Het creëren van een kans om een "worst case scenario" te overleven.
• Na de cursus ben je geen supervrouw en je zal ook niet onzichtbaar zijn. Je herkent wel potentieel gevaar en de cursus geeft je een (gevechts)kans als het er werkelijk op aan komt.
• De cursus geeft je een eerlijke & realistische benadering van het onderwerp 'verkrachting, aanranding en geweld'.
• Je zult realistische, effectieve strategieën, tactieken, technieken en vaardigheden leren om voor
jezelf een mogelijkheid te creëren om gewelddadige scenario's te overleven!
• Met realistische drills/oefeningen zal je bekendheid en kennis krijgen van het onderwerp en
de zelfverzekerdheid ontwikkelen die gebaseerd is op realisme. Deze realistische kennis zal je angst met deze "worst case scenario's" aanzienlijk verminderen!
• Door middel van stress drills zul je leren hoe de negatieve impact van angst kan verminderen en hierdoor je kennis en vaardigheden onder stress toch kan toepassen!
• Verschillende technieken tegen vastpakkingen om het lichaam.
• Verdedigen tegen verwurgingen en hoofdklemmen
• Verdedigen als je wordt meegesleurd aan arm of pols
• Verdedigingen als je aan je kleding wordt vastgepakt
• en veel, veel meer!


 

GoBack HOME

 

Proeflessen Almere en Amsterdam
Boek hier

 

Snel Contact?
06 - 53 192 418

 

VOORDEEL AKTIES

Last update 12-Nov-2017 18:45
Home Spelregels/Algem. Voorwaarden Visie Seminar Bedrijven Link Vacature Media
••• VERHUIZING: vanaf maandag 6 november trainen we in de dojo Jen's Defense, Operetteweg 108, Almere. Bekijk de openingsactie hier ••• De vrijdagtraining is verplaatst naar donderdag 20:00 uur ••• LET OP: 10 december 2017: Intensive reality training in Almere ••• Proeflessen. Een proefles bij DKMF Fight Concepts betekent 2x meetrainen voor € 15,=. Boek Hier •••• Personal-training door DKMF Fight Concepts, click HIER voor info ••• Vechtsport-training one-on-one? Klik hier voor info•••
Krav Maga Hybrid Knife Fighting Street Boxing Conditie Training Personal Training Current Events Shop Instructor Lokaties Contact
txt logo